Subsidie muzieklessen via jeugdfonds sport en cultuur

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. 

Als het financieel niet mogelijk is dat uw kind kan sporten, of deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles, dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur via uw intermediair.

 

Hoe het werkt…

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Hier is een intermediair (tussenpersoon) voor nodig. Een intermediair is iemand die professioneel betrokken is bij het gezin. Iedere professional werkzaam in het onderwijs, hulpverlening, welzijn of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach.

 

 • De aanvraag kan online worden ingediend via ons digitale aanvraagsysteem.

Bezoek hiervoor de website www.allekinderendoenmee.nl

 • Ouders kunnen de ouderkaart invullen en inleveren bij hun intermediair.
 • Ouders of (trainers/docenten van) een sportvereniging of cultuurinstelling kunnen géén aanvraag indienen

Wanneer kan er een aanvraag worden ingediend? Als

 • Het kind woont in de gemeente Purmerend.
 • Een kind bij aanvang niet ouder is dan 20 jaar.
 • Ouders onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor de sport- of cultuurdeelname van hun kinderen ontbreken.
 • Er kunnen voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag ingediend worden.
 • Deelname gedaan worden voor Jeugdsportfonds óf aan het Jeugdcultuurfonds. Er moet dus een keuze worden gemaakt,
 • Er nog Jeugdfondsbudget voor uw kind is: Er kunnen per kind namelijk meerdere sport- en cultuuractiviteiten per 12 maanden worden aangevraagd. We betalen de benodigde contributie / lesgeld voor één jaar tot een maximaal bedrag van €425,- voor sport en cultuur samen. Als onderdeel van de contributie kan maximaal €100,- aangevraagd worden voor eventueel benodigde sport- of cultuurattributen en/of voor kampen of sportweekendend.
 • De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging of de aanbieder van culturele activiteiten.
  U ontvangt dus zelf geen geldbedrag.
 • Er kan één aanvraag per jaar gedaan worden. Aanmelding kan niet met terugwerkende kracht.

  Kijk op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de actuele informatie, klik hier.

  Spelregels-Jeugdfonds-Sport-Cultuur-Purmerend

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden, we proberen de informatie actueel te houden.

Sport en Cultuurfonds