Subsidie muzieklessen via jeugdfonds sport en cultuur

Subsidie voor muziekles

Wist je dat er mogelijkheden zijn om subsidie voor muzieklessen aan te vragen?

Om te beginnen is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds is er voor kinderen tot 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de muzieklessen te betalen. Het fonds draagt tot maximaal € 425 per kind per jaar bij aan de kosten voor muziekles of sport. Sommige gemeenten leggen hier nog iets bij.

In iedere gemeente zijn er intermediairs (bijv. leerkrachten, buurtcoaches) die de aanvraag voor je kunnen doen. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt en hoe het werkt dan kan je naar de website van jeugdfonds Sport en Cultuur gaan.

Er zijn al diverse leerlingen bij Muziekles Waterland die dankzij dit fonds muzieklessen kunnen volgen.

Klik hier voor een overzicht van alle nieuws en agenda artikelen van Muziekles Waterland.