Subsidie muzieklessen via jeugdfonds sport en cultuur

Vergoeding muzieklessen via Jeugdfonds Sport en Cultuur

Wist u dat muzieklessen voor kinderen vergoed kunnen worden als ouders het financieel niet breed hebben? Sinds 1 mei 2022 is er pilot gestart waarbij het maximum bedrag voor muzieklessen dat wordt vergoed los wordt gelaten.

Om kinderen extra te stimuleren na alle coronaperikelen, heeft het bestuur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland besloten om de daadwerkelijke contributie/lesgelden voor muzieklessen te gaan vergoeden vanaf 1 mei 2022. Dit kan dit jaar dankzij extra landelijke financiële middelen. Omdat het een pilot betreft, geldt deze aanpassing vooralsnog voor de periode tot en met december 2022, mits het budget toereikend is.

Muziekles is een heel mooie manier om de creativiteit te stimuleren. Muziek maken en muziek leren spelen is een verrijking en werkt op zo veel meer lagen door dan alleen het maken van muziek. Naast dat het dus leuk is om muziek te kunnen spelen, om noten te kunnen lezen en om samen muziek te kunnen maken is muziek ook nog eens ontzettend goed voor je brein. Een interessante video over de vele voordelen van muziek maken (luisteren) en de voordelen hiervan is al eerder aangehaald op de website van muziekles Waterland, dit is de link waarin hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder uitlegt wat muziek met je hersenen doet.

De docenten van Muziekles Waterland vinden het een heel goed initiatief dat ook voor gezinnen met minder geld muziekles mogelijk is door het Sport en Cultuurfonds!

Klik hier voor een overzicht van alle nieuws en agenda artikelen van Muziekles Waterland.